Ønskeprofil

Mentalbeskrivelse - et avlsværktøj

Coton de Tulear er en af de få selskabshunderacer, der har fået udarbejdet en ønskeprofil, så racen kan mentalbeskrives ved et mentalbeskrivelsesarrangement i Dansk Kennel Klub eller i en specialklub.

 

Her er ønskeprofilen for coton de tuleár.

 

Endnu er kun få cotoner mentalbeskrevet, men for os, der har benyttet en mentalbeskrivelse af vores hunde, opleves det som et meget spændende arbejdsværktøj i avlsredskabskassen.

 

En mentalbeskrivelse kan fortælle utrolig meget om hundens MENTALE potentiale. For selvom miljø også betyder meget, når en hunds sind formes, så arver hunen også sit mentale potentiale fra forældrene, og det betyder også en del for hvilke hvalpe, der ligger i hundekurven.

Hvis mange nok i racen bliver beskrevet, kan man helt lavpraktisk benytte mentalbeskrivelserne til at udvælge partner til ens hund - typisk vil man kunne se, hvor to hundes mentale styrker og svagheder er, og med en mentalbeskrivelse i hånden kan man se, hvor de evntuelt kan 'kompensere' hinanden mentalt.

 

Hvis det er muligt, skal hunden mentalbeskrives, når den er mellem 10-24 måneder.

Beskrives hunden på dette alderstrin, vil resultatet indgå i racens statistik.

 

Man kan melde sig til et arrangement via Hundeweb, og uanset om det er DKK eller en af de andre specialklubber, der laver arrangementet, så kan man som cotonejer typisk komme på, hvis der er en ledig plads.

 

Se DKK's folder om mentalbeskrivelse

 

 

Tryk på billedet og se et videoklip fra en mentalbeskrivelse af en bomuldshund.

 

Mentalbeskrivelse - et spændende avlsredskab

Nedenstående tekst er fra Dansk Kennel Klubs hjemmeside

 

I DKK arbejder vi for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Vi ved, at hundens mentalitet er arvelig, ligesom eksempelvis pelsfarve, højde og ørestilling er det.

En mentalbeskrivelse viser, hvor den enkelte hunds mentale styrker og svagheder ligger. Og både mentale styrker og svagheder er noget, alle hunde har - blot er de sjældent ens. Heller ikke indenfor samme race eller endda samme kuld.

Mentalbeskrivelsen kan således være et vigtigt redskab, du kan bruge - ikke bare som opdrætter, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr, men også som aktiv hundesportsudøver og som "helt almindelig" familiehunde-ejer.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen vil mentalbeskrivelses-lederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

 

Hvad er en mentalbeskrivelse?

Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence eller en prøve, der skal bestås, men er derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser, som hunden udsættes for ved brug af standardiserede beskrivelsesmodeller. Det er oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve.

Derfor vil den adfærd, som hunden spontant reagerer med under beskrivelsen, i overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer (naturligvis alt efter hundens alder, og hvad hunden ellers har lagret af erfaringer ud fra allerede, oplevede situationer på beskrivelsestidspunktet).

 

Mentalbeskrivelses-modellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med den såkaldte ønskeprofil, der er udarbejdet for den specifikke race.

 

Hvad beskriver vi?

Helt grundlæggende beskriver vi de mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af.

Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og af påvirkningen.

 

Letheden, hvorved adfærden udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race. Derfor vil race-idealet (den såkaldte ønskeprofil) være forskellig fra race til race.

 

Momenter, der indgår i mentalbeskrivelsen

 

1. Kontakt
Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig, fremmed person og lade sig håndtere.

 

2. Leg
Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde.

 

3. Jagt
Hundens evne til at forfølge og evt. fange et bytte.

 

4. Aktivitetsniveau
Hundens evne til at fungere under passivitet, når en forventet oplevelse udebliver.

 

5. Overraskelse - bevægelse
Hundens spontane reaktion på en visuel overraskelse.

 

6. Overraskelse - lyd
Hundens spontane reaktion på en kraftig, langstrakt lyd.

 

7. Revir
Hundens reaktion på ukendtes indtrængen på dens revir.

 

8. Skarp lyd
Hundens reaktion på en høj, skarp lyd.

 

Under mentalbeskrivelsen iagttages hundens reaktioner (dens adfærd), som beskrives ved afkrydsning i beskrivelsesskemaet i det felt, der passer til den adfærd, hunden har udvist i de enkelte mentalbeskrivelsesmodeller.

 

Ved første øjekast kan beskrivelsesskemaet med mange afkrydsningsfelter virke lidt uoverskueligt, men når du får forklaret, hvad det er for oplevelser og momenter, hunden skal gennemgå, giver det mening og giver dermed vigtige informationer om hundens "mentale sammensætning".

 

Det er specialklubben eller raceledelsen, som kender og arbejder med racen, der udarbejder den såkaldte ønskeprofil for racen - i samarbejde med DKKs mentalbeskriverudvalg, der er eksperterne på at beskrive mentaliteten.

 

Ønskeprofilen bliver dermed det officielle bud på, hvordan man fra raceledelsen/specialklubbens side ideelt set ønsker, at den pågældende race skal reagere under de forskellige beskrivelsesmomenter

 

Når en hund skal gennemgå en mentalbeskrivelse, varer gennemgangen af de enkelte momenter sammenlagt ca. 50 minnutter.

 

Efter endt gennemgang af beskrivelsen sammenfatter beskriveren, ud fra de under beskrivelsen satte krydser i skemaet, de observationer, der er beskrevet undervejs, og forklarer hundeføreren, hvad de enkelte observationer har af betydning for hundens samlede mentalitet.

 

Ejeren kan så sammenholde resultatet med racens ønskeprofil. Ofte vil der være afvigelser. Betydningen af disse afvigelser kan efterfølgende med fordel drøftes med specialklubbens evt. raceledelse eller avlsråd.

Her er ønskeprofilen for Coton de Tulear

 

dkk fci agria drclauders