< tilbage 24-01-2023 - 20:48

Korrigering af ørestilling

Udtalelse om brug af metoder til korrigering af ørestilling hos hunde.

Det Veterinære Sundhedsråd har udtalt sig om brug af metoder med lim, tape og vægte til at korrigere ørestilling hos hunde. Rådet anser det som en overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Fødevarestyrelsen er af politiet blevet gjort opmærksom på, at metoder såsom lim, tape og vægte bruges til korrigering af ørestilling særligt på Australian Sheperds, men også på andre hunderacer. På sociale medier vejleder nogle hundeejere også hinanden i brugen af metoderne, hvormed denne praksis spredes yderligere.

 

Udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd:

Brugen af metoder til at korrigere ørestilling på hunde er blevet forelagt Det Veterinære Sundhedsråd med henblik på redegørelse for, om førnævnte metoder er i strid med dyrevelfærdsloven. Det Veterinære Sundhedsråd udtalte blandet andet, at: 

 

"Af Dyrevelfærdslovens §27 stk. 2 fremgår: " Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, må ikke foretages." Spørgsmålene 1-3 omhandler anvendelse af lim/tape/vægte og andet påsat hundes ører med det formål at ændre ørenes ydre fremtoning, holdning og/eller stilling. Rådet finder, at anvendelsen af de nævnte metoder er et indgreb, der har til formål at ændre et dyrs udseende og således er begrundet i kosmetiske hensyn. Rådet finder at påsætning af lim/tape/vægte og andet på hundes ører medfører en vis grad af ulempe samt risiko for udvikling af sår, betændelse mv. Hunden er herved ikke behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, jf. dyrevelfærdslovens § 2 og 3.".

 

Rådets fulde udtalelse kan findes her 


Opfordring til dyrlæger:

Brugen af metoderne er dermed ulovlig og strafbar. Fødevarestyrelsen opfordrer dyrlæger til at informere hundeejere om dette, hvis der opdages en hund med tegn på brug af metoderne.

 

 

< Tilbage
dkk fci agria drclauders