< tilbage 15-09-2021 - 15:04

Ønsker du klubbens blad tilsendt i papirudgave

af Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 21.8.

under budget blev det fremlagt, at bladet kan trykkes i papirform
til de medlemmer, som ønsker det.

Det vil give en ekstra omkostning til et medlem på kr. 300 årligt, som dækker l trykning og udsendelse af bladet.
Beløbet vil blive opkrævet i forbindelse med kontingent.

Kontingentet forsætter uændret på 425,-.

Ønsker man derudover bladet i papirudgave vil det koste kr. 300,- pr år.

Senest den 1. december skal man sende ønske om at få papirudgaven tilsendt fra 2022.

Man skal oplyse navn og medlemsnummer til
medlemskartotek@canis-minor.dk
< Tilbage
dkk fci agria drclauders