Mentalbeskriver udvalget

Nina W. Axelsen
Telefon: 26 22 43 77
E-mail: kss.mb.udvalg@gmail.com

Klik på filen ovenfor for at læse nyhedsbrevet

Vejledning til at lave en ønskeprofil

 
Hvis I ikke allerede har været ude at se, hvordan en mentalbeskrivelse foregår, vil Mentalbeskrivelses-udvalget opfordre til, at de Repræsentanter for racen, der skal arbejde med ønskeprofilen, tager ud og ser en enkelt beskrivelse. Her kan I få en fornemmelse af, hvordan det foregår og få mulighed for at tale med repræsentanter for en specialklub, der står for arrangementet, ligesom Teamleder og Beskriverne på dagen kan forklare lidt mere i detaljer, hvad der foregår og hvorfor.

I kan se kommende arrangementer på www.hundeweb.dk under ”Aktiviteter” – søg på ”Mentalbeskrivelser”. Tag kontakt til arrangørerne og forhør jer ad om i må komme, så de er forberedt.

Det er jer selv, der kender jeres race bedst, og derfor ønsker Mentalbeskrivelsesudvalget i DKK, at I kommer med et oplæg til, hvordan ønskeprofilen for jeres race skal afspejle, hvorledes racen ønskes mentalt: Hvordan er jeres race i dag? hvordan ønsker I jeres race skal være? Mangler I inspiration, så tjek om ikke en af de andre racer i KSS regi har en ønskeprofil som ligner jeres race.

Når racerepræsentanten og gruppens medlemmer i et samarbejde er klar, med hvad i ønsker af netop jeres race, udfyldes et Testskema til mentalbeskrivelse www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Pr%C3%B8ver/Mentalbeskrivelse/Testskema-til-mentalbeskrivelse.pdf

Det udarbejdede forslag til ønskeprofil skal indsendes til:
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
DKK´s mentalbeskrivelsesudvalg,
att. Udvalgssekretær Pia Paulsen
Tlf: 5618 8107
Mail: pipa@dkk.dk

Herefter vil Mentalbeskrivelsesudvalget indbyde jer til et møde, hvor forslaget til profilen vil blive gennemgået og drøftet, og hvor I vil blive orienteret om afholdelse af mentalbeskrivelser. Opstår der spørgsmål undervejs under udarbejdelsen af ønskeprofilen, kontakt Pia Paulsen, der vil være jer behjælpelig.
 
dkk fci agria drclauders