Medlemsbladet Lille Hund

Deadlines:

Bladet udkommer den 15. i månederne marts, juni, september samt december.

Marts - deadline 15. februar
Juni - deadline 15. maj
September - deadline 15. august
December - deadline 15. november

Hustande med adgang til bladet:
800

Annoncepriser

1/1 side i farver
Ikke medlemmer
1/2 side
1/4 side
Rubrikannoncer - maks. 25 ord

 

Ikke medlemmer + 50%
Ikke trykkeklare annoncer + 10%

Samtidig med bestilling, skal betaling
ske til konto 8010-0001183087

 

1.000 kr.
1.500 kr.
600 kr.
350 kr.
100 kr

 
dkk fci agria drclauders