Overførsel af hunde fra andre stambogsførte organisationer

OBS! Nye regler gældende fra 15. august 2016

 

Ønsker du og din hund at være en del af DKK`s mange muligheder?

Hvis man har en eller flere hunde med stambog fra en anden stambogsførende organisation, er det normalt muligt at få den eller de hunde overført til DKK.

Når en hund overføres til en DKK stambog, sker det på særlige vilkår.

 

Aner

 

Hunde overføres med aner, hvis forældrene har FCI-anerkendte registreringsnumre, og der medsendes kopi af forældrenes FCI-anerkendte stamtavler. Faderens aner registreres dog først, hvis der medsendes en kryptorchid attest.

Titler og sundhedsoplysninger overføres som udgangspunkt ikke.

 

HD/AD status

 

Status overføres ikke, men man kan indsende røntgenoptagelser af hunden til bedømmelse, hvis hunden er blevet bedømt i den organisation, den overføres fra.

DKK´s bedømmer vurderer herefter billederne og fastlægger status.


Kontakt DKKs sundhedsafdeling med sagen

 

DKK Registrering


Hunden kan tilmeldes udstillinger, prøver og konkurrencer når hunden har fået et DKK reg. nr. og dermed en FCI godkendt stamtavle.

Hunden skal inden parring opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner for den pågældende race. Se nærmere herHandelssager vedrørende hunde, som oprindeligt er opdrættet og stambogsført i andre organisationer, kan ikke behandles i DKKs klagenævn.

 

Sådan gør du

 

Ønsker du en hund overført fra en anden organisation skal følgende indsendes:
1.Den originale stambog, som erstattes med en DKK-stambog. DKK beholder den tidligere stambog.
2.Ejerbevis, hvis ejerskabet ikke fremgår af stambogen.
3.Kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.

Hvis opdrætteren af din hund er udelukket af DKK, kan hunden ikke overføres.

Gebyr som udgør 1.500,- kr. for ikke medlemmer og kr. 300,- hvis man er medlem af DKK (et medlemskab koster kr. 495,-) eller kr. 600,- hvis man er medlem af en specialklub under DKK og medsender dokumentation for dette.
Pengene kan overføres til DKKs konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 1361253. 

 
dkk fci agria drclauders