OBS

Hvis folk har ønsker/kritik eller spørgsmål, så er det rigtige sted for disse på en e-mail til formand@canis-minor.dk eller hvis de er webrelaterede til webmaster@canis-minor.dk da klubben ikke monitorerer Facebook/Twitter eller andre sociale medier eller forums.

Så hvis man vil sikre sig at man bliver hørt og bliver taget alvorligt så kontakt klubben via ovenstående, så kigger vi på det.

Ønsker du klubbens blad tilsendt i papirudgave

af Bestyrelsen, 15. september 2021

På generalforsamlingen den 21.8.

under budget blev det fremlagt, at bladet kan trykkes i papirform
til de medlemmer, som ønsker det.

Det vil give en ekstra omkostning til et medlem på kr. 300 årligt, som dækker l trykning og udsendelse af bladet.
Beløbet vil blive opkrævet i forbindelse med kontingent.

Kontingentet forsætter uændret på 425,-.

Ønsker man derudover bladet i papirudgave vil det koste kr. 300,- pr år.

Senest den 1. december skal man sende ønske om at få papirudgaven tilsendt fra 2022.

Man skal oplyse navn og medlemsnummer til
medlemskartotek@canis-minor.dk

Generalforsamling

af Bestyrelsen, 2..juli 2021


Indkaldelse til generalforsamling i KSS 2021 

Lørdag den 21. august 2021 kl. 13 – 16 
på Roeds Brasserie, Mellemgade 18, 5800 Nyborg

Der vil blive serveret kaffe/te + kage.
Der kan købes kolde drikke.   

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valgresultat til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
10. Eventuelt

 

Tilmelding nødvenlig grundet bestilling af kaffe/te og kage til sekretær Ulla Hansen på e-mail: ulla-hansen@postkasse.com  

Husk at oplyse medlemsnummer.
senest den 13. august 2021

Endelig - gode nyheder - Udstillinger

af Bestyrelsen,  14. aoril 2021

Så har vi arrangeret udstillinger i Årslev, Fyn og i Vejen, Jylland

Der åbnes for tilmeldinger i morgen torsdag kl. 09:00

Direkte link til udstillinger og udstillingsinfo - klik her

Urafstemning - afstemningsresultat

af WEBmaster, 15. februar 2021

Samtlige ændringsforslag til klubbens love er vedtaget.

Afgivne stemmer og fordeling kan ses i skema nedenfor:


Afgivne


gyldige

§
i alt Ja Nej
 8-6 107 107
 8-7 106 106
 10-2 105 100 5
 11-5 106 106
 12-9 106 106

Bestyrelsen er meget imponeret over den store deltagelse i afstemningen. Det er dejligt at så mange af klubbens medlemmer har valgt at afgive deres stemme.
Lovene er nu jf. §13  stk 3 sendt til endelig godkendelse hos DKK. Lige så snart klubbens love er godkendt af DKK vil lovene i deres nye ordlyd blive lagt på klubbens hjemmeside.

Avlsgodkendelse

af Marie Petersen, 18. januar 2021

Klubben er af DKK med omgående virkning blevet frataget de tidligere avlsgodkendelser for klubbens egne racer og vi kan derfor ikke længere tilbyde at afholde avlsgodkendelsesarrangementer for klubbens racer.

Der henvises derfor til DKK’s Eksteriørbedømmelsesordning https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/eksteri%C3%B8rbed%C3%B8mmelse

Overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer

af KSS, 7. februar 2019

KSS indsendte en henvendelse til DKK den 7/11.2018 om krav til overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer. Dette skete efter medlemmernes ønske:

Hunden skal have en udstillingspræmiering med minimum Very Good eller avlsgodkendelse samt en PL-attest. 

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har besluttet, at det godkendes, at overførsler fra andre danske stambogsførende organisationer og importer skal have en udstillingspræmiering med mindst Very Good eller eksteriørbedømmes, før der kan udstedes stambøger på deres afkom. 

Dette vil blive meddelt ved hver enkelt overførsel.

Reglen indføres fra 15. februar 2019.

Forslaget om krav til en PL attest blev dog afvist som et krav for stambogsføring af afkom.

Hvalpe efter en hund, som er overført eller en import,  får selvfølgelig ikke en plus-stambog, såfremt Pl-attesten ikke er udfærdiget med det rigtige resultat.

se mere her