OBS

Hvis folk har ønsker/kritik eller spørgsmål, så er det rigtige sted for disse på en e-mail til formand@canis-minor.dk eller hvis de er webrelaterede til webmaster@canis-minor.dk da klubben ikke monitorerer Facebook/Twitter eller andre sociale medier eller forums.

Så hvis man vil sikre sig at man bliver hørt og bliver taget alvorligt så kontakt klubben via ovenstående, så kigger vi på det.

Avlsgodkendelse

af Marie Petersen, 18. januar 2021

Klubben er af DKK med omgående virkning blevet frataget de tidligere avlsgodkendelser for klubbens egne racer og vi kan derfor ikke længere tilbyde at afholde avlsgodkendelsesarrangementer for klubbens racer.

Der henvises derfor til DKK’s Eksteriørbedømmelsesordning https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/eksteri%C3%B8rbed%C3%B8mmelse

Overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer

af KSS, 7. februar 2019

KSS indsendte en henvendelse til DKK den 7/11.2018 om krav til overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer. Dette skete efter medlemmernes ønske:

Hunden skal have en udstillingspræmiering med minimum Very Good eller avlsgodkendelse samt en PL-attest. 

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har besluttet, at det godkendes, at overførsler fra andre danske stambogsførende organisationer og importer skal have en udstillingspræmiering med mindst Very Good eller eksteriørbedømmes, før der kan udstedes stambøger på deres afkom. 

Dette vil blive meddelt ved hver enkelt overførsel.

Reglen indføres fra 15. februar 2019.

Forslaget om krav til en PL attest blev dog afvist som et krav for stambogsføring af afkom.

Hvalpe efter en hund, som er overført eller en import,  får selvfølgelig ikke en plus-stambog, såfremt Pl-attesten ikke er udfærdiget med det rigtige resultat.

se mere her